خدمات

برای جلوگیــری از ضــرر،
هیچ وقت دیـــر نیست

سرویس اینفــوچک به شما کمک می کند تا در زمان استفاده از خدمات اینترنتی ، خصوصا خرید های اینترنتی ، از شفاف بودن هویت شخص آگهی دهنده مطمئن شوید.

در این حالت ، کمتر در دام افراد سودجو و کلاهبردار قرار خواهید گرفت.

استارتاپ ملی

خلاقانه

هدف گرا

جمع و جور

مزایای اینفــوچک

حمایت شده توسط
بهتـــرین ها

اینفــوتک چگونه کار می کند ؟

روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در ۴ مرحله انجام خواهد شد.

۱

ثبت درخواست

اطلاعات آگهی دهنده را بفرستید
۲

ارسال درخواست

آگهی دهنده مشخصات خود را تکمیل می کند
۳

تطبیق و بررسی

مشخصات آگهی دهنده بررسی می شود
۴

انجام شد!

نتیجه در دسترس شماست.