برای جلوگیــری از ضــرر،
هیچ وقت دیـــر نیست

سامانه تصدیق هویت به شما کمک می کنند تا در زمان استفاده از خدمات اینترنتی ، بطور مثال خرید های اینترنتی ، از شفاف بودن هویت شخص مقابل مطمئن شوید.

در این حالت ، کمتر در دام افراد سودجو و کلاهبردار قرار خواهید گرفت.

استارتاپ ملی

خلاقانه

هدف گرا

پکیج کامل

مزایای اینفــوچک

حمایت شده توسط
بهتـــرین ها

اینفــوتک چگونه کار می کند ؟

روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در ۴ مرحله انجام خواهد شد.

۱

ثبت درخواست

شماره تلفن همراه شخص مورد نظر خود را بفرستید
۲

دریافت اطلاعات

شخص مورد نظر مشخصات خود را تکمیل می کند
۳

تطبیق و بررسی

اطلاعات جهت بررسی به مراجع ارسال می شود
۴

انجام شد!

نتیجه در دسترس شماست.