تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ 

طرح فرانسوی مبارزه با ناشناسی در شبکه‌های اجتماعی

طبق اعلام تدوین کنندگان طرحی در مجلس ملی فرانسه، ناشناسی و بی هویتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ” احساس معافیت از مجازات” را ترویج می‌کند و باید با آن مقابله شود.

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲

آمار پلیس از کلاهبرداری اینترنتی در کشور

آمار پلیس از کلاهبرداری اینترنتی در کشور؛ ۳۶ درصد جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است!